Kulturresor

På dessa resor är historia , musik och kultur i allmänhet i central roll. I resorna ingår besök

till museum med guidningar eller biljetter till föreställningar.

18.7 Teaterresa till Tavastehus (resan är finsk)